?

Log in

No account? Create an account
если ты рожден без крыльев, не мешай им вырасти [entries|archive|friends|userinfo]
jil

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

December 22nd, 2010

(no subject) [Dec. 22nd, 2010|01:46 pm]
jil
[Tags|]

параллельно  создается несколько списков задержанных:

Спісы затрыманых і пацярпелых журналістаў і сябраў БАЖ (БАЖ)

Вынікі судоў над затрыманымі 19 снежня (Вясна)

Спіс затрыманых (Наша Ніва)

наиболее полный список:
https://spreadsheets.google.com/ccc?key=0AqA2zG1PT7-5dFVTNVplTWhQNkFHMlpRbXJoOWd0NUE&hl=ru#gid=0
LinkLeave a comment

Это может сделать каждый [Dec. 22nd, 2010|07:56 pm]
jil
[Tags|]

Адмовімся ад калядных падарункаў — аддамо грошы пацярпелым

Белорусов приглашают в «ангелы-хранители»
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | December 22nd, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]