?

Log in

No account? Create an account
если ты рожден без крыльев, не мешай им вырасти [entries|archive|friends|userinfo]
jil

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

March 20th, 2010

(no subject) [Mar. 20th, 2010|09:49 pm]
jil
[Tags|, ]

спешите признаваться близким в любви
Link2 comments|Leave a comment

(no subject) [Mar. 20th, 2010|10:48 pm]
jil
умные люди,

ничего не могу скачать с ютуба. это надолго?
Link2 comments|Leave a comment

(no subject) [Mar. 20th, 2010|10:54 pm]
jil
Добры дзень, сябры!
 
Звяртаемся да вас з просьбай падтрымаць наш з вамі БАЖ. Журналісцкая салідарнасць і салідарнасць сябраў БАЖ не павінны стацца пустымі словамі.
 
У панядзелак 22 сакавіка ў 14.30 адбудзецца абвяшчэнне рашэння Вярхоўнага суду па скарге БАЖ да Мінюста,які вынес нам папярэджанне і дамагаецца скасавання пасведчанняў сённяшняга ўзору, а таксама прыпынення дзейнасці Цэнтра прававой абароны СМІ.
 
Калі суд патрымае Мінюст (а ў нас амаль няма сумневу на гэты конт), гэта будзе прысуд для ўсіх нас. Мы рызыкуем застацца безабароннымі ў год выбараў, без падтрымкі юрыстаў, без пасведчанняў з надпісам ПРЭССА. Для фрылансараў, журналістаў, працуючых на замежныя СМІ, а таксама і для тых, хто звязаны з рэдакцыяй працоўнымі адносінамі, наступаюць цяжкія часы. Для БАЖ яны будуць не лепшымі.
 
Звяртаемся да вас з просьбай: знайдзіце час і прыедзьце ў панядзелак да будынку Вярхоўнага суда. Хай яны пабачуць нашую салідарнасць.
 
З павагай,
Яніна Мельнікава
+375 29 785 54 79
LinkLeave a comment

navigation
[ viewing | March 20th, 2010 ]
[ go | Previous Day|Next Day ]